top of page

Psykoterapiaa omalla äidinkielellä

Suomenkielistä psykoterapiaa

Olen saksalais-suomalainen ja kotoisin Berliinistä. Olen lasten ja nuorten psykoanalyyttinen psykoterapeutti. Minulla on Saksan valtion myönnetty pätevyys (Approbation) ja olen Saksan lääkärirekisterissä.

Tarjoan terapiaa lapsille ja nuorille 21 ikävuoteen asti sekä vanhempainohjausta. Lisäksi tarjoan lapsiperheiden neuvontaa (0-3 v.). Tarjoan tukea ja neuvontaa esimerkiksi vauvan unipulmissa, syömisvaikeuksissa, jatkuvan itkuisuuden tai vanhempien ja lapsen välisessä vuorovaikutuksen haasteissa.

Psykoanalyyttinen terapia - itseymmärryksen syventämistä

Psykoanalyyttinen ajattelu pyrkii tunnistamaan ja ottamaan huomioon myös tiedostamattomalla tasolla vaikuttavat mielen yllykkeet.

Lapsen ja nuoren psykodynaaminen psykoterapia on hoitomuoto, jonka tarkoituksena on poistaa sisäisen kehityksen estymiä sekä auttaa lasta ja nuorta hänen yksilöllisten voimavarojensa löytämiseen vuorovaikutuksessa vanhempiensa kanssa.

Psykoterapia voi auttaa lasta silloin, kun hänellä on iänmukaista kasvua ja kehitystä häiritseviä ongelmia kuten ahdistuneisuutta, masennusta, korostunutta aggressiivisuutta, levottomuutta, uni-, keskittymis- tai oppimisvaikeuksia, pelkoja tai muita oireita.

Turvallisessa kahdenkeskisessä terapiasuhteessa lapsi voi ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan vapaasti leikkien, piirtämisen tai juttelun avulla. Riittävän työskentelysuhteen luomiseksi psykoterapian tulee olla tiivistä, usein kaksi kertaa viikossa.

Lapsen terapiassa sitoutumisen ja luottamuksen syntyyn tarvitaan vanhempien lupa ja tuki. Vanhempien käynnit lapsensa kehityksen ja psykoterapian sekä oman vanhemmuutensa tueksi ovat tärkeä osa lapsen psykoterapiaa. Nuoren psykoterapia toteutuu useimmiten ilman vanhempien läsnäoloa. Nuori tarvitseekin usein apua ja tukea siihen miten selviytyä ja elää ilman vanhempia.

Psykoterapiaa edeltää aina huolellinen arviointivaihe, jonka aikana terapeutti tapaa sekä lasta että vanhempia riittävän monta kertaa saadakseen käsityksen lapsen ongelmista ja siitä, onko psykoanalyyttinen psykoterapia oikea hoitomuoto juuri hänelle.

 

Saksan lakisääteiset ja yksityiset sairausvakuutukset (Gesetzliche Krankenversicherungen) korvavat terapian kustannukset.

Psykoterapiaan voi hakeutua myös itsenäisesti, jolloin hoidon kustannukset maksaa asiakas itse. Kustannukset määräytyvät Saksan psykoterapeuttien taksaluettelon (Gebührenordnung für Psychotherapeuten – GOP) mukaan.

Otahan yhteyttä ja kysy lisää!

bottom of page